Nature Based Solutions

NAIAD

NAture Insurance: Assessment and Demonstration

S projektom NAIAD smo skupaj z 22 partnerji iz 10 držav uspešno kandidirali na največjem raziskovalnem evropskem razpisu Horizont 2020. V projektu z razvojem shem zavarovanja premoženja pred poplavami slovenski javnosti in stroki predstavljamo najnovejše rešitve protipoplavne varnosti, ki temeljijo na naravi (NBS) ter tako sočasno izboljšujemo poplavno varnost, stanje okolja ter druge, tudi socio-ekonomske ekosistemske usluge na porečju Glinščice.


Spletna stran projekta

Logotip projekta STREAM

STREAM

STrengthening REgional cooperation in the Area of fisheries biological data collection in the Mediterranean and Black Sea

Tudi za morske ribe in njihovo okolje skrbimo, in sicer tokrat v okviru projekta STREAM, v katerem bomo izboljšali sodelovanje mediteranskih držav na področju zbiranja bioloških podatkov na področju ribištva. Prekomeren morski ribolov namreč lahko prepogosto povzroči prelov ciljnih ribolovnih vrst in jih s tem pripelje na rob izumrtja. Ustrezno upravljanje je mogoče le v sodelovanju vseh ribolovnih držav in ob poznavanju ekoloških značilnosti vseh prizadetih vrst.

logotipi

EVREKA

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

Projekt izvajamo z namenom dviga ozaveščenosti prebivalcev LAS o pomenu ohranjanja narave, s čimer želimo doseči premik v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika. S tem bomo naredili prvi korak k dolgoročnemu ohranjanju in izboljšanju kakovosti voda in degradiranih naravnih območij ter posledično zavarovanih vrst in njihovih habitatov (renaturaciji). Z izvajanjem različnih delavnic v naravi bomo dvigovali kakovost življenja, zdrave rasti in razvoja otrok oz. mladostnikov, spodbujali prepletanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga s trajnostnim načinom življenja ter povečali pestrost in izboljšali kakovost storitev na območju LAS.


Spletna stran projekta


EU skladiLas za mesto in Vas
Sledenje postrvem z anteno na Kanomljici

Vedenjska raziskava soške postrvi in šarenke

Mednarodna skupina raziskovalcev je v sodelovanju z RD Idrija primerjala vedenje gojenih soških postrvi in šarenk v reki Idrijci z uporabo telemetrije. Terenski del projekta je uspešno za nami, zimski čas pa izkoriščamo za obdelavo podatov. Celoten projekt je bil izveden prosotovljno, oziroma z uporabo lastnih sredstev udeležencev. Z vašimi donacijami lahko zagotovite, da bi takšne in podobne projekte lahko izvajali tudi v prihodnosti.


Experiment

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)