Otroci prebirajo nevretenčarje

EVREKA II

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

EVREKA II - Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II je nadaljevanje projekta EVREKA, financiran s strani Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in Vas. Namen projekta je ozaveščati in izobraževati širši krog ljudi preko različnih aktivnosti in razširiti obzorje in znanje o vodnih ekosistemih pa tudi potrebi za njihovo zaščito.

Projekt EVREKA II je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta EVREKA, ki smo ga na območju Okrogla miza na dogodku EkoReka LAS Za mesto in Vas izvajali med 2018 in 2019. Izpopolnjene ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti bomo predstavljali vse širšemu krogu zainteresiranih ljudi in jim razširili znanje o vodnih ekosistemih, predstavili potrebo za njihovo zaščito in vzbudili željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice.

prikaz tujerodnih vrst rib otrokom Tekom projekta bomo organizirali javni medgeneracijski dogodek EkoReka in 19 izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine. Na dogodku EkoReka bomo v sodelovanju z lokalnimi društvi izvajali naravoslovne delavnice, izobraževalne igre, ribji poligon, predvajali izobraževalne filme ter organizirali okroglo mizo na temo Pšate in njenih možnostih renaturacije. Delavnice Revivo EKO AVANTURE temeljijo na spoznavanju reke, rečnih organizmov in medsebojnih povezav ter razumevanju vpliva človeka na kakovost voda in prisotnost organizmov. Hidrološko ekološke delavnice so tehnično usmerjene, in sicer bomo na njih ob Pšati sestavili merilne naprave, ki bodo merile pretok vode, količino padavin, temperaturo, ter nekatere druge parametre. Učenci bodo pridobljene podatke pojasnjevali z značilnostmi reliefa, količino padavin, pritoki ipd. Spomine starejših občanov in njihove dogodivščine ob Pšati bomo predstavili preko dokumentarno-igranega filma.

Cilj projekta je premik v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika.


Spletna stran EVREKA IIKontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)