Drying River Networks

DRYvER

Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

Namen projekta DRYvER, ki je del evropskega programa Obzorje 2020, je ustvariti globalni večsistemski pristop za prilagodljivo upravljanje rečnih sistemov. Skozi zbiranje podatkov in analiziranje devetih povodij rek v Evropi in Južni Ameriki, ki so trentutno podvržene izsuševanju, oblikujemo strategije in orodja, ki vključujejo tako hidrološkie, socio-ekonomske, biogeokemijske kot ekološke vidike. Trenutne podnebne spremembe vplivajo na rečne sisteme, zaradi česar želimo v sodelovanju z upravljalci virov in lokalnim prebivalstvom najti nove strategije za prilagajanje in spopadanje s tem globalnim pojavom, ki bodo temeljile na sonaravnih rešitvah s trdno socio-ekonomsko in zakonodajno osnovo.


Spletna stran v pripravi

EVREKA II

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

Projekt EVREKA II je nadaljevanje uspešno izvedenega projekta EVREKA, ki ga bomo med 2020 in 2021 ponovno izvajali na območju LAS Za mesto in Vas. Izpopolnjene ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti bomo skupaj z OŠ Mengeš predstavljali vse širšemu krogu zainteresiranih ljudi in jim razširili znanje o vodnih ekosistemih, predstavili potrebo za njihovo zaščito.

Spletna stran projekta
Predstavnik jesetrovk (Acipenseridae)Logotip projekta MEASURES

MEASURES

Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors
for migratory fiSh species in the danUbe RivEr baSin

Jesetrovke in druge vrste migratornih rib predstavljajo zgodovinsko, ekonomsko in naravno dediščino podonavja, hkrati pa so pokazatelji ekološkega stanja vodnih ekosistemov in delovanja ekoloških koridorjev. Zaradi prekomernega ribolova, onesnaženja, uničenja habitatov in motenj na migracijskih poteh so njihove populacije po vsem svetu močno prizadete.

Glavni namen projekta je zagotoviti obstoj jesetrovk v Podonavju. Kot edini partner iz Slovenije smo v Zavodu Revivo zadolženi za izvajanje vseh projektnih aktivnosti na izbranih pilotnih območjih v Sloveniji, in sicer na Spodnji Savi ter na Muri. S projektom MEASURES bomo utrli pot za vzpostavitev ekoloških koridorjev preko prepoznavanja ključnih habitatov in vzpostavitvijo začetnih varstvenih ukrepov vzdolž reke Donave ter njenih glavnih pritokov.


Projektne aktivnosti


Facebook


Spletna stran projekta
YGC 2020

ERASMUS+ Youth Green Conference 2021

Je izobraževalni projekt v okviru katerega bomo organizirali 5-dnevno konferenco za mlade v UNESCO biosfernem rezervatu Lungau v Avstriji.

REVIVO sodeluje kot partner pri organizaciji 5 dnevne konference za mlade, ki bo jeseni 2021 v UNESCO biosfernem rezervatu Lungau v Avstriji. Na konferenci bomo 60 udeležencev na inovativen in izkustven način spodbudili k aktivnemu naravovarstvenemu udejstvovanju v lokalni skupnosti, da skupaj upočasnimo prihajajoče klimatske spremembe. Sočasno bodo izboljšali znanje angleščine in razširili krog prijateljev ter razvijali strpnost in spoštljiv način komuniciranja z vrstniki.


Projektne aktivnosti v pripravi

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)