Reka River Barrier Inventory

Popisovanje ovir na reki Reki s pomočjo državljanov znanstvenikov

S pravimi informacijami in lokalno podporo ustvarjamo zeleno prihodnost

Open Rivers Program ponuja sredstva za podporo projektom, ki vodijo v odstranjevanje manjših ovir in obnovo rečnega toka, skupaj s floro in favno tarčnih rek in potokov. Vsebina projekta na reki Reki ter aktivnosti, ki jih bomo izvajali skupaj z lokalnimi organizacijami ter prebivalstvom, so ocenjevalce prepričale za podporo v obliki nepovratnih sredstev.

Skupaj s projektnim partnerjem AniMa smo pričeli s prvimi aktivnostmi, ki bodo vodile do uspešnih ter dolgoročnih rezultatov na reki Reki.

eden izmed premnogih pragov na reki Reki

Reka Reka, ki vijuga skozi kompleksno kraško pokrajino je vpisana na UNESCOv seznam svetovne dediščine. S predhodno raziskavo je smo identificirali preko 1000 ovir v porečju reke Reke, vendar so ti podatki negotovi, zastareli ter pomanjkljivi, saj za znane ovire poznamo le njihovo lokacijo. Krhka biotska raznovrstnost jam, kjer živi fascinantna in endemična človeška ribica (Proteus anguinus), je pod povečanim pritiskom zaradi številnih ovir na reki Reki, ki povečujejo onesnaženje v reki in drobijo njene populacije. Reka je še vedno večinoma naravna, njene poplavne ravnice pa so v glavnem zasedene s kmetijstvom, kar omogoča prostor za odstranitev nekaterih ovir in obnovo prehodnosti za prebivalce reke. Ekološko stanje reke Reke je trenutno ocenjeno kot dobro, vendar ribje populacije niso vključene v to oceno. Po navedbah lokalnih prebivalcev, je načrtovanih veliko novih posegov v reko, zato je jasno, da je treba takoj ukrepati. Lokalna skupnost, ribiška družina in upravljalec Parka Škocjanske jame so naklonjeni ohranjanju in obnovi degradiranih odsekov reke.

V projektu bomo izdelali zbirko podatkov o ovirah z najpomembnejšimi informacijami, kot so lokacija, vrsta ovire, višina, dolžina, stanje ohranjenosti itd. Te informacije so bistvenega pomena za prepoznavanje zastarelih in nedelujočih ovir, ki so prvi kandidati za odstranitev. Na podlagi teh podatkov se lahko prihodnje študije izvedljivosti in odstranitve jezov načrtujejo ter izvajajo čim bolj učinkovito. Izvedli bomo tudi lokalno kampanjo, katere cilj je vključiti lokalno prebivalstvo v popisovanje ovir in ustvariti podporo za odstranjevanja zastarelih in nedelujočih ovir na rekah.

eden izmed premnogih pragov na reki Reki

Tekom projekta bomo organizirali:

  • tri terenske delavnice z namenom usposabljanja prostovoljcev za uporabo aplikacije Barrier Tracker, ki omogoča enostaven popis ovir na rekah.
  • deset terenskih popisov, kjer bomo v skupinah popisovali vse podatke o ovirah
  • javni dogodek, s katerim želimo povezati lokalno skupnost ter vse deležnike, ki si želijo ohraniti ekosistem reke Reke

Podatki o dejanski porazdelitvi ovir v porečju, skupaj s ključnimi podatki o ovirah (velikost, status, …), nam lahko pomagajo razumeti vplive na rečno ekologijo in prepoznati najbolj poškodovane ovire, kar nato vodi do identifikacije bodisi ekološko najprimernejših ali družbeno najbolj sprejemljivih mest odstranjevanja ovir, na katera se lahko osredotočimo.


Cilj projekta so:
  • zbrati aktualne in popolne podatke o ovirah na reki Reki, ki nam bodo pomagali razumeti vplive ovir na rečno ekologijo
  • prepoznati najbolj poškodovane pregrade, ki bi bile bodisi ekološko najprimernejše bodisi družbeno najbolj sprejemljive za odstranitev
  • dvigniti zavedanje o pomenu prosto tekočih rek za ljudi in življenje v reki

Več informacij o projektu in kako sodelovati najdete TUKAJ.


ORp logotipThe project has received funding fom the Open Rivers Programe. Please visit their page for more informationKontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)