Storitve

V Zavodu REVIVO se ukvarjamo z raziskovanjem vseh vodnih ekosistemov -
tekočih in stoječih celinskih voda ter morja.

mrena - Barbus barbus

Ihtiološke raziskave

Z uporabnimi bazičnimi in aplikativnimi ekološkimi raziskavami, tudi v sodelovanju s partnerji iz Evrope, pridobivamo nova spoznanja predvsem o vplivu človeka na naravo. Raziskave, ki jih izvajamo v podjetju REVIVO, predstavljajo osnovo za načrtovanje in izhodišča za izvajanje renaturacijskih in drugih projektov, v katerih sodelujemo in so namenjeni ohranjanju narave in ozaveščanju javnosti.

V okviru ihtioloških raziskav ocenjujemo stanje ribjih populacij, izvajamo spremljanje stanja (monitoring) ribjih populacij in izlove tujerodnih vrst ter ugotavljamo vpliv različnih dejavnosti na ribje populacije v rekah, jezerih, akumulacijah in na morju. Usposobljeni smo za ocenjevanje ekološkega stanja na podlagi rib kot indikatorskih organizmov in opravljanje inventarizacij rib.

Glede na rezultate raziskav predlagamo upravljalske ukrepe za ohranjanje ribjih populacij in ukrepe v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja vodnih ekosistemov. Naše delo je strokovno podprto v okviru geografskih informacijskih sistemov (GIS).

potok Malenščica na Planinskem polju

Renaturacije

Predvsem v obliki mednarodnih projektov se ukvarjamo s sonaravnim urejanjem voda v povezavi z zagotavljanjem ekosistemskih storitev, kot so zagotavljanje pitne vode in preprečevanje poplav. Pomemben del renaturacijskih projektov izvajamo z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vodnih teles s stališča ohranjanja ribjih populacij, pri čemer v ospredje postavljamo zagotavljanje vzdolžne in lateralne celovitosti tekočih vodnih teles.

Več o projektih, ki jih izvajamo, si lahko preberete na tem mestu.

Še vedno rabimo sliko za tukaj

Izobraževanje

Ohranjanje narave ni naloga ali storitev, ki jo izvajajo za to usposobljeni strokovnjaki, ampak je način življenja. Ljudje na vsakem koraku na različne načine in v različni meri posegamo v naravo, a se prepogosto ne zavedamo niti kratkoročnih, kaj šele dolgoročnih učinkov svojih dejanj.

Z izobraževalnimi aktivnostmi želimo mlajše generacije vzgojiti v duhu vzdržnosti in trajnostnega načina življenja, v katerem jim skrb za naravo ne bo predstavljala bremena in ovire v vsakodnevnem življenju, ampak neskončno možnosti za delovanje in osebno zadovoljstvo.

V letu 2017 zato pripravljamo program interaktivnih delavnic za različne starostne skupine v obliki nove interesne dejavnosti. Otrokom in mladostnikom bomo preko različnih aktivnosti prikazali pomen ohranjanja narave in posledično ekosistemskih storitev za vsakodnevno življenje. Učenci bodo razvijali pozitiven odnos do narave in krepili svoj čut za ohranjanje narave in živih bitij, spoznavali značilnosti naravnega bogastva Slovenije in še mnogo več...

potocna postrv - Salmo trutta

Pomagajte naravi !

Kot nevladna organizacija so naše aktivnosti v veliki meri odvisne od podpore ljudi, ki jim ni vseeno za naravo. Pomagate nam lahko s prostovoljnim delom, donacijami, razširjanjem informacij,...

Želim pomagati.

Kontakt

Na nas se lahko obrnete preko navadne ali elektronske pošte, telefona ali pa izpolnite spodnji obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Šmartno 172
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Slovenija

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Poslovna enota Ljubljana
Staretova ulica 1
1233 Dob
Slovenija

Tel.: 040 473 597
email: revivo@ozivimo.si
ID za DDV: SI 50862081
Matična številka: 6951287000
TRR: SI56 1010 0005 4739 714
Račun odprt pri banki: Intesa Sanpaolo Bank (Banka Koper)