kolaz prodajni program

Oživljaj reke skupaj z nami !

Ohranjanje narave je naše poslanstvo in način življenja – pridružite se nam tudi vi. Z nakupom nam boste omogočili, da še naprej delamo to, kar najbolje znamo – oživljamo vodne ekosisteme.

Letošnja akcija je namenjena ohranjanju kečige – živemu fosilu. Vsa sredstva pridobljena s prodajo izdelkov bomo namenili za sofinanciranje izgradnje ribogojnice za kečige na reki Muri. Naša želja je, da Muri do leta 2029 vrnemo 200.000 mladic kečige. Te mladice bodo vzgojene v vodi iz reke Mure, saj se bodo le tako ponovno vrnile v naše reke, ko dosežejo spolno zrelost (3-8 let).

Sir, can you spare some water?

Klic na pomoč

Cena: 20€
Velikosti odrasli: S, M, L, XL, XXL
Velikosti otroci: po letih
Zaloga: ni na zalogi


Več fotografij


Oddaj naročilo
Free River T-shirt

Za prosto tekoče reke

Cena: 20€
Velikosti odrasli: S, M, L, XL, XXL
Velikosti otroci: po letih
Zaloga: na zalogi


Več fotografij


Oddaj naročilo
Vesele ribe.

Super ribice

Cena: 20€
Velikosti odrasli: S, M, L, XL, XXL
Velikosti otroci: po letih
Zaloga: na zalogi


Več fotografij


Oddaj naročilo
Rečne regulacije.

Reguliranje rek

Tema: ozaveščanje o posledicah rečnih regulacij.

Cena za 1 sestavljanko:
5 delcev: 20 €
10 ali 49 delcev: 25 €

Material: 2 mm karton
Zaloga: na zalogi


Povečan motiv


Oddaj naročilo
Onesnaženje

Onesnaženje

Tema: ozaveščanje o onesnažilih v rekah.

Cena za 1 sestavljanko:
4 delcev: 20 €
10 ali 49 delcev: 25 €

Material: 2 mm karton
Zaloga: na zalogi


Povečan motiv


Oddaj naročilo
Prehajanje pregrad.

Pregrade

Tema: ozaveščanje o posledicah prečnih objektov.

Cena za 1 sestavljanko:
4 delcev: 20 €
10 ali 49 delcev: 25 €

Material: 2 mm karton
Zaloga: na zalogi


Povečan motiv


Oddaj naročilo
Yuru in Ara

Otroška knjiga

Naslov: Yuru in Ara, Zgodba z reke Mamore

Cena:15 €

Vezava: mehka
Zaloga: na zalogi


Poglej v notranjost


Oddaj naročilo

Kako lahko skupaj oživimo reke?

Z vsakim artiklom Zavoda REVIVO boste prejeli kratko pojasnilo o namenski porabi sredstev, ki jih zbiramo s kupnino. Ob sestavljankah boste dodatno prejeli kratko obrazložitev predstavljenih človeških posegov in njihov vpliv na ribe oziroma vodne ekosisteme. Na tem mestu vam v pisni in video obliki podajamo nekaj dodatnih materialov in informacij o modernih izzivih naših rek.

Evropa od sprejetja Okvirne direktive o vodah (2000) že 20 let sledi svetovnim trendom renaturacije vodotokov, torej vračanja vodotokov v ''naravno'' stanje. Najpogostejši renaturacijski ukrepi v Evropi so zasajevanje obrežne vegetacije, re‐meandriranje (ponovna vzpostavitev rečnih okljukov oziroma meandrov), odstranjevanje betonskih in kamnitih tlakovanj dna in brežin, odpiranje poplavnih ravnic, odmikanje nasipov in zidov od strug ter odstranjevanje pregrad. Ti ukrepi vodnim telesom povrnejo strukturo, ki omogoča naselitev organizmov, ti pa ponovno vzpostavijo njihove regulatorne, proizvodne, podporne in kulturne funkcije.

Obrežna vegetacija že sama po sebi predstavlja dvig biotske pestrosti, vodotoku pa zagotavlja senco in s tem regulira temperaturo vode. Predstavlja filter snovi, ki se s kopenskih površin spirajo v vodotok, od plastike in kemikalij z urbanih površin, do pesticidov in umetnih gnojil s kmetijskih območij. Zadržuje vodo, ki se spira s teh površin in s tem znižuje poplavne viške. Obratno, zagotavlja tudi prevajanje in filtriranje vode iz struge vodoravno preko brežin in navzdol skozi dno struge v podtalnico, jo tako zadrži, prečisti in zagotavlja pitno vodo. Obrežna vegetacija zagotavlja hrano za vodne organizme in habitat za mnoge vrste žuželk, plazilcev, dvoživk, ptic in sesalcev in še bi lahko naštevali.

Rečni okljuki so osnovni strukturni element rečnih ekosistemov, ki zagotavljajo mozaičnost življenjskih prostorov in s tem visoko biotsko pestrost. Omogočajo disipacijo vodne energije preko erozije in prenosa sedimentov, s tem pa ustvarjajo tolmune in brzice. V teh se naselijo različni organizmi, ki skupaj zagotavljajo samočistilno sposobnost vodotokov, ta pa je bistvena za ohranjanje čiste površinske vode in podtalnice.

Šele v zadnjih nekaj desetletjih so bili raziskani in dokazani številni negativni vplivi pregrad na vodna telesa. Ribam preprečujejo premikanje gor‐ in dol‐vodno po toku, s čimer preprečujejo njihovo razmnoževanje, mešanje, disperzijo in posledično povzročajo lokalna izumiranja vrst (v rekah ni rib). Onemogočajo prenos sedimenta, ki na eni strani sodeluje pri disipaciji energije, na drugi strani pa ščiti reko pred erozijo. Posledično se struge nad pregrado napolnijo z drobnim sedimentom (muljem), v katerem poteka proces gnitja, pod pregrado pa močan vodni tok izpodjeda dno struge, jo s tem poglablja, to pa povzroča upadanje podtalnice.

Tlakovanje brežin in dna struge pospešuje vodni tok in s tem povzroča poplave, uniči življenjski prostor organizmom in s tem povzroči večjo onesnaženost, zatesni brežine in dno struge in s tem prepreči filtracijo snovi, vzdrževanje nivoja podzemne vode in posledično povzroča sušo, prebivalcem onemogoči dostop do vode ipd.

Za lažjo predstavo smo prevedli dva izobraževalna videa »Nov način upravljanja voda« in »Vrnimo prost tok našim rekam«, ki na preprost način predstavita posledice neustreznih praks in alternativne, rekam prijaznejše moderne rešitve.


Animacija: Nov način upravljanja


Animacija: Vrnimo prosti tok rekam

Oddaja naročila

Naročilo lahko oddate s klikom na spodnji gumb preko elektronske pošte na naslov: revivo@ozivimo.si.
V sporočilu prosimo navedite: ime in priimek ter naslov za dostavo, izbrane artikle, kroj, velikosti in število.
Veseli bomo tudi, če nam sporočite zakaj ste se odločili za podporo Zavodu REVIVO in vodnim ekosistemom.
Artikle na zalogi odpošljemo v dveh dneh po prejemu plačila na naš račun, za ostale je rok dobave 14 dni.